فراگيري ارتباطات متكي بر تكنولوژي زمينه گسترده‌اي را براي ظهور اصطلاحات و الفاظ جديد پديد آورده است كه دامنه استفاده آن‌ها اين روزها بيش‌تر در بين اكثريت متخصصان و اقليت عوام ديده مي‌شود كه البته با توجه به گستردگي تكنولوژي در تمامي عرصه‌هاي زندگي لازم است كه با اين الفاظ و اصطلاحات آشنا بود.

- Unix: نوعي سيستم عامل متن باز است. - Windows NT Server: يكي از نسخه‌هاي سيستم عامل مايكروسافت براي شبکه است. - DTEمخفف Data Terminal Equipmentبه معناي تجهيزات پايانه‌اي داده است كه گيرنده و فرستنده‌هاي داده‌ شبکه‌ را شامل مي‌شود. - Network: برخي اوقات به صورت Netنوشته شده به معناي شبكه و منظور از آن مجموعه‌اي از رايانه‌هاي در ارتباط با يكديگر است. - Band width:به معناي پهناي باند است و عموما مخفف آن (B.W) به كار مي‌رود و محدوده‌اي از حركت بدون افت امواج آنالوگ را شامل مي‌شود. - Share: در راستاي صرفه‌جويي اقتصادي و منابع هزينه‌اي عمل اشتراك‌گذاري انجام مي‌شود كه شامل داده‌ها و منابع سخت‌افزاري موجود در شبکه است. - Bps: معياري براي سنجش سرعت نقل و انتقال داده‌ها در شبكه است كه به عنوان مثال سرعت نقل و انتقال دراتصال Dial-Upحداكثر ۵۶kbpsاست. - Noise: اصطلاح نويز به اختلالات امواج الکتريکي خطاب مي‌شود كه مي‌تواند روند نقل و انتقال را با چالش مواجه كند. - LAN: مخفف Local area networkبه معناي فضاي شبكه محلي است كه به شبکه‌هاي کوچک و در محدوده يك ساختمان خطاب مي‌شود. - MAN: مخفف Metropolitan area networkبه معناي فضاي شبكه شهري است و همان‌طور كه از نام آن برمي‌آيد شبكه‌اي در محدوده يك شهر است. - WAN: مخفف Wide area networkفضاي شبكه‌اي عريض است و حيطه آن مي‌تواند به وسعت كره زمين باشد. - Server: لفظي است كه به سرويس‌دهنده خدمات شبكه‌اي خطاب مي‌شود. - Client: كاربراني هستند كه در سطح شبكه از خدمات سرويس‌دهنده استفاده مي‌كنند. -Node: رايانه‌هاي متصل به شبکه را گويند كه در پشت هر يك از آن‌ها كلاينتي قابل تعريف است. - Topology: معماري اتصال رايانه‌ها را برروي شبكه گويند كه خود انواعي از قبيل حلقه‌اي، خطي، ستاره و نظير به نظير دارد. - Ring: رايانه‌ها به صورت دايره به يكديگر اتصال دارند و در اين معماري از توكني براي اجازه ورود اطلاعات استفاده مي‌شود. - Bus: در اين معماري كابلي بين رايانه‌ها به اشتراك گذاشته مي‌شود و تمامي آنها دسترسي برابري براي اشتراك‌گذاري داده‌ها دارند. - Star: كاربردي‌ترين توپولوژي شبكه است كه در آن تمامي رايانه‌ها به سروري واحد متصل‌اند. - Mesh: به شبكه‌هاي با معماري نظير به نظير گفته مي‌شود. - Peer - to - Peer: شبکه‌هاي نظير به نظير هستند كه تمامي رايانه‌ها در آن به يكديگر متصل‌اند و هر رايانه مي‌تواند نقش سرويس‌دهنده و سرويس‌گيرنده داشته باشد. - Server – Based: اين معماري متمركز بر سرويس‌دهنده/ سرويس‌گيرنده است و روال ستاره را پياده‌سازي مي‌كند. - كارت شبكه: بيش‌تر معروف به NICمخفف Network Interface Cardاست و دروازه‌اي براي اتصال رايانه‌ها به شبكه هستند. - نوسانات سيگنال: بر سر زبان‌ها به Collisionجا افتاده است. - ‍Coaxial: نوعي کابل رابط هم محور شبكه است كه سرعتي معادل با ۱۰ مگابيت بر ثانيه دارد. - Thinnet: نوعي کواکسيال است كه به نازک شهرت دارد و محدوده پشتيباني آن بدون تقويت كننده ۱۸۵ متر است. - Thiknet: نوعي کواکسيال است كه به ضخيم شهرت دارد و محدوده پشتيباني آن بدون تقويت كننده ۵۰۰ متر است. - Fiber Optic: فيبر نوري كه امروزه بر سر زبان‌ها افتاده و در كابل‌كشي‌هاي شبكه‌هاي بين شهري و شهرها به كار مي‌رود سرعتي تا ۱ گيگابيت بر ثانيه را شامل مي‌شود. - ADSL: اينترنت با دسترسي پرسرعت است كه پهناي باند را به تقاضاي كاربر در اختيار او قرار مي‌دهد. - WireLess: اينترنت با دسترسي سيار است كه محدوديتي در مكان براي دسترسي به شبكه ايجاد نمي‌كند. - Access Point: نقاط دسترسي است و رايانه‌ها و تجهيزات تكنولوژي را به شبكه‌هاي با دسترسي محلي (LAN) متصل مي‌كند. - Protocol: قوانين و استانداردهايي هستند كه در برقراري ارتباطات شبكه‌اي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

 

تماس با ما

آدرس : اصفهان - دروازه شیراز - خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ساختمان گسترش - ساختمان شماره ۳ - اداره فناوری اطلاعات  - شماره تماس : ۳۷۹۲۳۹۳۹ شماره فاکس :۳۶۶۸۴۶۰۱