نسخه جدید برنامه آزمایشگاه

 LAB New version
نسخه جدید برنامه آزمایشگاه (نسخه ۹۵۱۰۱۵)

نسخه جدید برنامه صندوق

نسخه جدید برنامه صندوق (۹۵۱۰۱۵)

اطلاعیه دوره آموزشی

برگزاری کلاس های عملی دوره آموزشی مدیریت تغییر

گزارشهای مورد نیاز برای چاپ فیش برنامه آزمایشگاه

جهت امکان چاپ فیش می توانید از یکی از گزارشهای مورد دلخواه در شاخه فیش ۱ و یا فیش ۲ استفاه نمایید.

اسلاید آموزشی پکس/۲ pacs

اسلاید های آموزشی کارگاه یک روزه پکس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ سه شنبه مورخ ۹۴/۷/۲۸

اسلاید آموزشی پکس/۱ pacs

اسلاید های آموزشی کارگاه یک روزه پکس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ سه شنبه ۹۴/۶/۱۷

نکات لازم جهت نصب و اجرای برنامه های پاراکلینیکی

*تنظیمات زمان، تاریخ و زبان : *اجرای دستور Regsvr32 : *شبکه کردن دو کامپیوتر برای اجرای نرم افزار:

بسته ارزش نسبی خدمات سلامت

دریافت فایلهای بسته ارزش نسبی خدمات سلامت

فایل های آموزشی HISشرکت پویا سامانه دیوا(۲)

فایل های آموزشی HIS شرکت پویا سامانه دیوا

صفحه‌ها

اشتراک در اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات RSS