نسخه جدید برنامه آزمایشگاه

ورژن ۹۵۰۶۲۰ برنامه آزمایشگاه

تغییر تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی سال ۹۵

تغییر تغرفه ها ی خدمات تشخیصی درمانی برنامه های پاراکلینیکی صندوق ، رادیولوژی و آزمایشگاه در سال ۹۵

اطلاعیه دوره آموزشی

برگزاری کلاس های عملی دوره آموزشی مدیریت تغییر

به روز رسانی برنامه داروخانه (۱۳۹۵)

به روز رسانی برنامه داروخانه ( Ver#20160217- 13941210 )

به روز رسانی برنامه رادیولوژی و سونوگرافی(۱۳۹۵)

به روز رسانی برنامه رادیولوژی ( Ver#20160217- 13941210 )

به روز رسانی برنامه دندانپزشکی(۱۳۹۵)

به روز رسانی برنامه دندانپزشکی ( Ver#20160217- 13941210 )

به روز رسانی برنامه صندوق(۱۳۹۵)

به روز رسانی برنامه صندوق ( Ver# 20160217-13941210 )

به روز رسانی برنامه آزمایشگاه(۱۳۹۵)

AZ95
به روز رسانی برنامه آزمایشگاه (ver# 20160217 -13941210 )

گزارشهای مورد نیاز برای چاپ فیش برنامه آزمایشگاه

جهت امکان چاپ فیش می توانید از یکی از گزارشهای مورد دلخواه در شاخه فیش ۱ و یا فیش ۲ استفاه نمایید.

اسلاید آموزشی پکس/۲ pacs

اسلاید های آموزشی کارگاه یک روزه پکس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ سه شنبه مورخ ۹۴/۷/۲۸

صفحه‌ها

اشتراک در اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات RSS